Informacje na temat zapisów na tegoroczną pielgrzymkę

W dniu dzisiejszym startują elektroniczne zapisy na tegoroczną Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę. Formularz rejestracyjny jest dostępny pod adresem https://ppp2017.pl/Rejestracja i będzie aktywny do dnia 1 lipca 2017. W formularzu podajemy dokładnie te same dane, co przy zapisach tradycyjnych. Istnieje też możliwość wniesienia opłaty pielgrzymkowej przelewem – stosowna opcja pojawia się na końcu formularza.

Przy zapisach wymagane są:

 • numer PESEL
 • adres zamieszkania oraz telefony kontaktowe do osób pozostających w domu
 • parafia pochodzenia
 • zaświadczenie od swojego Księdza proboszcza – do pobrania poniżej
 • zgoda na samodzielny udział osób niepełnoletnich wraz z pisemnym wyznaczeniem opiekuna prawnego (formularz do pobrania poniżej)
 • oświadczenie o stanie zdrowia (formularz do pobrania poniżej)
 • opłata organizacyjna: 110 zł.
  • Dzieci do lat 7 zwolnione są z opłat.
  • Trzecia osoba z rodziny* 60 zł.
  • Czwarta i kolejne osoby z rodziny* zwolnione są z opłat.
   *rodzice, dzieci, rodzeństwo
 1. Zaświadczenie od ks. Proboszcza
 2. Formularz zgody rodziców
 3. Oświadczenie o stanie zdrowia

Podpisane formularze będą odbierane w dniu wyjścia i na trasie. Do opłaty organizacyjnej doliczymy jak zwykle 10zł od każdego pielgrzyma na sprawy grupowe (płatne osobno w trakcie pielgrzymki).

Kuba

Osobnik humanoidalny w wieku przedemerytalnym. Fascynat książek, miłośnik fotografii i znawca technik informatycznych. Chrześcijanin, katolik, w życiu kieruje się zasadą "miło jest być ważnym, ale ważniejsze jest być miłym".