Prześlij swoje zdjęcia

Proszę wrzucać zdjęcia spakowane jako ZIP, 7z lub RAR wg. wzoru Imie-Nazwisko-Rok.zip (np. Maciek-Kowalski-2019.zip).

[useyourdrive dir=”0BxBvB7SxFc7VaGgzLV8xVVY1aHc” mode=”upload” viewrole=”administrator|editor|author|contributor|subscriber|guest” downloadrole=”none” upload=”1″ uploadrole=”administrator|guest” maxfilesize=”500 MB” uploadext=”zip|rar|7z|jpg|mp4″ notificationupload=”1″]